ACTIVITEITEN

Thema’s & Workshops

Het kind staat centraal bij onze BSO. Er wordt gekeken naar het individuele kind, zijn/haar belangstelling en zijn/haar ontwikkeling. Dit betekent concreet dat de leiding een activiteit aanbiedt maar het is aan het kind of het hiermee aan de slag gaat en op welke manier. Eigen initiatief van de kinderen wordt gestimuleerd.

Met regelmaat worden workshops aangeboden. Voor de oudere kinderen is het zeer belangrijk dat wij hen activiteiten aanbieden waar zij bepaalde vaardigheden kunnen aanleren, zij willen dingen doen die zoveel mogelijk lijken op die van de volwassenen. Bij de BSO kunnen de kinderen hierdoor tevens een hobby ontwikkelen.

Door het aanbieden van een bepaald onderwerp prikkelen wij een kind om nader bij een thema stil te staan en om er iets over te leren.
Kinderen worden indien er nieuwe thema’s worden bedacht, hier zo veel mogelijk bij betrokken.

Samen maken we plezier

Omdat kinderen niet altijd hun ideeën zelf kunnen verwoorden, letten de pedagogisch medewerkers op signalen van de kinderen. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

  • huiswerkbegeleiding (eventueel bijles)
  • sport b.v. capoeira
  • kookles
  • dans b.v. buikdans, zumba, bollywood en streetdance
  • drama / theater
  • taarten versieren
  • muziek/rappen
  • yoga
  • schaken
  • techniek

Kinderen kunnen zelf ook om workshops/activiteiten vragen, wij vinden het belangrijk om in te spelen op wat bij hen leeft (op dat moment). Ook kunnen dit uitstapjes/excursies, of ontdekkingstochten zijn. Door als zij zelf met een voorstel komen, is het bespreken hiervan, de voor en tegens, al een les op zichzelf. Is er een probleem, wij laten de kinderen zelf met een oplossing/alternatief bedenken en uiteindelijk begeleiden wij hen daarin en daarmee.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gezellig een kijkje bij ons!