Documenten

INFOBROCHURE BSO NESSIE KIDZ

In deze brochure vindt u allerlei praktische informatie over de BSO. Hoe wordt er gewerkt, wat zijn de regels enz. Wij wensen u veel leesplezier en heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Het team van Nessie Kidz heet u als ouder, en uiteraard uw kind, van harte welkom.

INSCHRIJFFORMULIER BSO NESSIE KIDZ

In bijgaand document treft u het inschrijfformulier voor BSO Nessie Kidz aan. Om in te schrijven verzoeken wij u om op de link te klikken, het document uit te printen, in te vullen en naar ons op te sturen.

INSPECTIERAPPORTEN GGD

Hieronder treft u de inspectierapporten van de GGD. Deze geven een overzicht van de getoetste eisen en hierbij wordt aangegeven wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is.

KLACHTENREGELING

BSO Nessie Kidz heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

KLACHTENVRIJBRIEF KLACHTENKAMER OUDERCOMMISSIE

Dit betreft een brief waarin staat dat sKK geen externe klachten van de oudercommissie over BSO Nessie Kidz ontvangen heeft.

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN NESSIE KIDZ

Wij hebben dit pedagogische beleidsplan opgesteld omdat het bij ons belangrijk gevonden wordt om onze werkwijze met de kinderen vast te leggen. Wij wensen u veel leesplezier en heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Het team van Nessie Kidz heet u als ouder, en uiteraard uw kind, van harte welkom.