Fijn voor uw kind, praktisch voor u

Als de kinderen na school bij de opvang komen, worden de handen gewassen, eventueel naar het toilet gegaan en gaat men gezamenlijk aan tafel om te eten en drinken.

Als de kinderen na school bij de opvang komen, worden de handen gewassen, eventueel naar het toilet gegaan en gaat men gezamenlijk aan tafel om te eten en drinken. Met de medewerkers wordt er gesproken over wat er die dag zoal gebeurd is op school en eventueel thuis. Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en niet door elkaar heen te praten. Na het eten mogen de kinderen kiezen wat ze willen gaan doen. De pedagogisch medewerker biedt een activiteit aan waarbij het kind zelf kiest of hij/zij hier aan mee wilt doen. De pedagogisch medewerker stimuleert het wel, maar dwingt niet af. Het is immers zijn/haar vrije tijd.

Kinderen helpen bij het dekken en afruimen van de tafel waarop we rond 17.00 uur gezamenlijk de warme maaltijd gaan nuttigen. Er wordt rekening gehouden met gezonde voeding. Kinderen mogen zelf salades samenstellen en maken.

Om 18.00 uur ruimen wij met z’n allen op. Kinderen die eerder worden opgehaald ruimen de spullen op waarmee zij het laatst hebben gespeeld. Zo voorkomen wij dat de kinderen die als laatste worden opgehaald alles moeten opruimen. Als er tijd over is, gaan wij samen nog een gezelschapsspel doen of (voor)lezen.

Op schoolvrije dagen worden de kinderen gebracht door de ouders en begint de dag met vrij spelen. Het begroeten en ontvangen, kortom het kind welkom heten en gezien laten voelen, krijgt nadrukkelijk de aandacht. De kinderen maken lange dagen en we proberen zo veel mogelijk een thuissfeer te creëren.

Er worden diverse activiteiten bedacht door de pedagogisch medewerkers en er is een mogelijkheid om met de kinderen een uitstapje te maken. Zo gaan wij bv. naar Artis, het Amsterdamse Bos, TunFun of bezoeken musea.

We laten u graag zien hoe we uw kleintje helpen opgroeien.