Oudercommissie

Bij BSO Nessie Kidz zal de oudercommissie werken volgens de geldige huishoudelijke en medezeggenschap reglementen. Zij vergaderen minimaal 4 keer per jaar, waarbij ook regelmatig de directie aanwezig zal zijn om de oudercommissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen BSO Nessie Kidz. Notulen van deze vergaderingen komen op het info bord (mits het om openbare vergaderingen gaat).

De namen van de oudercommissieleden zijn bij alle ouders bekend.

De oudercommissie heeft inspraak/adviesrecht m.b.t. het beleid, denkt mee over de organisatie, wordt nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen en levert een actieve bijdrage aan bij het organiseren van bv. ouder-/thema avond, jaarfeest, PMersdag, Sinterklaasfeest enz.

Vindt u het leuk om in de commissie plaats te nemen om zo dicht bij de organisatie te staan en mee te kunnen denken? U bent van harte welkom. Neemt u in dit geval contact op met de directie.